Директен дебит 
Директният дебит Ви позволява да програмирате автоматично плащане на месечните Ви вноски по договор за лизинг със Сожелиз България от Вашата собствена сметка в Societe Generale Експресбанк. 
 
За кого е предназначен Директният дебит ?
За всички клиенти на Сожелиз България, притежаващи левова разплащателна или спестовна сметка в Societe Generale Експресбанк. 
 
Какво представлява Директният дебит ?
Услугата "Директен дебит" е автоматизирана форма на плащане на месечните Ви вноски по договор за лизинг със Сожелиз България, свързана с предварително съгласие от Ваша страна за дебитиране на банковата Ви сметка по искане на Сожелиз България. 
 
Основни предимства
Максимален комфорт и навременно плащане на лизинговите Ви вноски на датата на падежа. 
Спестявате време. 
Спестявате усилия чрез автоматично плащане от разплащателната Ви сметка в Societe Generale Експресбанк.
 
Как да се регистрирате за услугата Директен дебит? 
В най-близкият Ви клон на Societe Generale Експресбанк попълвате "Съгласие за директен дебит" в 3 екземпляра, като единият оставяте на обслужващия Ви търговски агент и един предоставяте на Сожелиз България ЕООД. 
 
Как да попълните "Съгласие за директен дебит" 
В полето "Абонатен номер" попълвате Вашия клиентски номер в Сожелиз България. Клиентският си номер можете да научите от Вашия търговски агент в Сожелиз или можете да го установите сами, като използвате десет цифрения или дванадесет цифрения номер на договора Ви за лизинг. На пример в договор № 0700871008 клиентския номер е показан чрез четирите цифри, следващи първите две от номера на договора за лизинг, т.е.0087. при договора с дванадесет цифри клиентския ви номер е показан чрез петте  цифри, следващи първите две от номера на договора за лизинг. В полето "Плащане до размер на" попълвате сума, равна вноска и половина по актуален погасителен план. Можете сами да определите сумата, която да осигурите по сметката си (не по-малка от месечната Ви вноска), като предвидите допълнителни разходи по обслужване на лизинговия актив (на пр. Данък МПС). Единственият Ви ангажимент - да осигурите по собствената си сметка в Societe Generale Експресбанк, необходимата сума за месечната Ви вноска към датата на падежа Ви по погасителен план.