Нашите предимства

Чрез предлаганият от Сожелиз България лизинг имате възможност да реализирате планираните инвестиции с минимално самоучастие – първоначалната вноска по лизинговата сделка, и без необходимост от допълнителни обезпечения – собствеността на лизинговите вещи е достатъчна в повечето случаи.
Като част от групата на Societe Generale, Сожелиз България се стреми да предлага на своите клиенти атрактивни условия по лизинговите договори по отношение на срок на изплащане на вещите, изискана първоначална вноска и прилагани лихви. Сожелиз България финансира ДДС без да начислява допълнителни лихви, а таксата по обслужване на лизинговата сделка е еднократна. 
Един от основните приоритети е клиентите на Сожелиз България да получават бърз и точен отговор на своите запитвания за лизинг. 
За финансираните от Сожелиз България проекти няма формални ограничения за максималната сума. Достатъчно е лизинговата сделка да е съпоставима с мащабите на клиента и да е икономически обоснована. 
Сожелиз България държи на своите клиенти, затова подхода към всеки един финансиран проект е индивидуален. 
Дружеството предлага комплексни решения, като всички формалности свързани със застраховката и регистрацията се организират от Сожелиз България. Чрез своите клонове в основните градове на България се предлага обслужване в цялата страна. 
Клиентите на Сожелиз България имат възможност да се възползват от целия набор от продукти и услуги предлагани от Societe Genera;e Експресбанк – разплащателни, депозитни и специални сметки, електронно банкиране, финансиране за бизнеса за оборотни средства или инвестиционни проекти.