Кариери

Като част от групата на Сосиете Женерал Експресбанк и спазвайки нейните ценности, Сожелиз България ЕООД напълно споделя принципа, че хората са най-ценният актив.
Запазвайки стремежа си да цени човешкият капитал, Сожелиз България ЕООД се стреми:
- Да назначава служители, които активно ще участват в развитието на компанията
- Да стимулира и подпомага кариерното развитие
- Да развива компетенциите на служителите си
- Да създава благоприятна екипна среда.
Ако Вие споделяте нашите идеи и цели и искате възможност да покажете своя талант, креативност и инициатива, Сожелиз България Ви предлага възможност да станете част от нашия екип.
Можете да се свържете с нас на следните координати:
КОНТАКТИ:
Сожелиз България ЕООД
София 1303
Бул. Александър Стамболийски 73

e-mail: pavlina.krumova@socgen.com