Сожелиз България
Сожелиз България е дъщерно лизингово дружество на Societe Generale Експресбанк и част от Societe Generale Group, която има дългогодишен опит в предлагането на лизингови продукти и услуги. Чрез своите дружества SG Equipment Finance и ALD Automotive групата е призната за водещ лизингодател, с управлявани активи за над 22 милиарда евро и повече от 100 представителства в над 25 държави в Европа, Австралия, Китай и САЩ. От създаването си през 2005 год. Сожелиз е надежден партньор, който уважава интересите и финансовите нужди на своите клиенти и им предлага иновативни решения, използвайки познанията на Групата за финансиранe при условията на финансов и оперативен лизинг.
Нашата цел е да сме винаги близо до нашите клиенти, да разбираме техните нужди и да им осигуряваме достъпно и гъвкаво финансиране в подкрепа на идеите им и за осъществяване на техните проекти.